Program "Społecznik" w Spółdzielni Socjalnej "Promyk"

06 listopada 2018

Niewystarczający poziom więzi międzyludzkich oraz niewystarczający poziom wspierania i upowszechniania aktywnych postaw obywatelskich skłonił Spółdzielnię  Socjalną „Promyk”  w Goszkowie do sięgnięcia po środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Społecznik”.

czytaj więcej

Pomoc rzeczowa pogorzelcom

02 listopada 2018

Władze gminy Mieszkowice zwracają się z apelem o pomoc rzeczową w postaci sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli dla rodzin, które 31 października br. w wyniku pożaru straciły dorobek całego życia. W celu przekazania sprzętu proszę o kontakt pod nr
tel. 889 580 659, 608 424 237.

czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu w centrum Mieszkowic

02 listopada 2018

W związku z pożarem budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który miał miejsce 31 października br., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg Lipiany w uzgodnieniu z Policją  zmieniła organizację ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku ulicy Jana Pawła II i ul. Juliusza Słowackiego. Ruch tranzytowy skierowano ulicami Poniatowskiego, Dworcowa, Odrzańska. 

Za utrudnienia przepraszamy!

czytaj więcej

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców

31 października 2018

24.10.2018 r. komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej pn. „Przez krew do wolności”. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu pn. „Przez krew do wolności - wydarzenia kulturalno-historyczne promujące obszar LSR”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Kolejny transport z żywnością dla osób najbardziej potrzebujących

30 października 2018

30 października br. dotarł do Mieszkowic kolejny transport z żywnością dla osób najbardziej potrzebujących. W akcję przywiezienia żywności z Banku Żywności włączyli się: p. Robert Caban - Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe oraz p. Piotr i Witold Jesionek z firmy Jutan Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy!

czytaj więcej

15 lecie zespołów

30 października 2018

muzycznego NIESPODZIANKA i tanecznego MIESZKI
działających  przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach

czytaj więcej

Podziękowanie dla Pana Jana Kaczmarka

29 października 2018

25 października br., podczas obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach wręczono podziękowanie dla Pana Jana Kaczmarka za sukcesy sportowe i promocję gminy. Życzenia i gratulacje oraz drobny upominek złożył Burmistrz Mieszkowic Pan Andrzej Salwa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan  Henryk Rzepczak.  Drobny upominek wręczyła również Radna Pani Helena Chodyniecka.

czytaj więcej