Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21 sierpnia 2018

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP Stare Łysogórki prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Łysogórkach w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona

czytaj więcej