OBWIESZCZENIE

17 sierpnia 2020

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE

13 sierpnia 2020

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

czytaj więcej

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

10 sierpnia 2020

WAŻNE

Od 1 października 2020r. będą obowiązywać zmiany w przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021.

czytaj więcej