Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

16 czerwca 2020

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

czytaj więcej

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA UDZIELONE JEDNOMYŚLNIE

15 czerwca 2020

Podczas obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach radni, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawozdaniami burmistrza i skarbnika Gminy Mieszkowice jednomyślnie udzielili Burmistrzowi Andrzejowi Salwie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019.

 

czytaj więcej

Uzupenienie składów obwodowych komisji wyborczych

12 czerwca 2020

Informacja
Komisarza Wyborczego w Szczecinie II
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Mieszkowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje:

czytaj więcej