Informacja z otwarcia ofert

17 sierpnia 2018

Działając  na  podstawie  art.  86  ust.  5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (  j.  t.  Dz.  U.  2017  r.  poz.  1579)  Zamawiający,  przekazuje  informację  z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu pn.:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Stare Łysogórki”.

czytaj więcej

Informacja

17 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy iż od dnia 20.08.2018 roku (poniedziałek) zapraszamy wszystkich rolników do biura GN  II p. pok. 20 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach w celu podpisania protokołów suszowych.

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze beneficjentów

14 sierpnia 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych 2018”.

czytaj więcej