Informacja

27 listopada 2018

W ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gmina Mieszkowice otrzymała za darmo artykuły spożywcze z Banku Żywności. Artykuły spożywcze przeznaczone są dla osób, rodzin najbardziej potrzebujących wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Mieszkowicach w kadencji 2018-2023

23 listopada 2018

22.11.2018 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2023 posiedzenie Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny, Zbigniew Kmiecik. W inauguracyjnej sesji wzięło udział 15 radnych. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Barbara Linkiewicz przekazała wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Następnie radni złożyli ślubowanie. Po zaprzysiężeniu wybrano prezydium rady.

czytaj więcej

Usuwanie skutków pożaru

22 listopada 2018

Trwają prace związane z usunięciem uszkodzonych elementów budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1, który w wyniku pożaru uległ zniszczeniu. Tym samym realizowane są zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

czytaj więcej