Zasady przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice"

05 maja 2023

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" może być przyznawane zarówno mieszkańcom Gminy Mieszkowice jak i osobom spoza gminy za szczególne zasługi w zakresie rozwoju gminy w obszarze działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające i promujące gminę.

czytaj więcej

Sukces ucznia SP Troszyn

27 kwietnia 2023

Nasz uczeń Marcel Dorna z klasy VIII – został finalistą przedmiotowego konkursu z historii zorganizowanego przez kuratorium Oświaty w Szczecinie.

czytaj więcej