16 kwietnia 2019

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza II edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019.

czytaj więcej

Jarmark Wielkanocny 2019

16 kwietnia 2019

Tegoroczny Jarmark Wielkanocny odbył się dnia 13 kwietnia 2019 na Placu Wolności. Zaproszenie do udziału w nim przyjęło15 podmiotów. Swoje stoisko promocyjne miało Nadleśnictwo Mieszkowice, przy którym najmłodsi mogli zagrać w koło fortuny i odgadywać zagadki przyrodnicze. Ochotnicza Straż Pożarna w Mieszkowicach apelowała i informowała mieszkańców o konieczności doposażenia jednostki w łódź ratunkową.

czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w Gminie Mieszkowice

11 kwietnia 2019

Na podstawie art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r.; poz. 450, 650, 723,1365, z 2019 r. poz. 37 ) Burmistrz Mieszkowic ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w Gminie Mieszkowice zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych - forma - wsparcie

czytaj więcej