Podziękowania Burmistrza Mieszkowic

24 kwietnia 2023


Burmistrz Mieszkowic serdecznie dziękuję niżej wymienionym osobom, które brały udział w pracach porządkowych na terenie Cmentarza Wojennego I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach.

czytaj więcej

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza

21 kwietnia 2023

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

czytaj więcej