Utrudnienia drogowe w związku z pożarem

30 listopada 2018

 

Szanowni Państwo,

Składamy serdeczne podziękowania, wyrażamy ogromną wdzięczność, wszystkim ludziom dobrej woli za dotychczasowe wsparcie i okazaną bezinteresowną pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru kamienicy na ulicy Jana Pawła II w Mieszkowicach. Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarna pomoc jest dowodem Państwa dobroci, serdeczności, współczucia oraz solidarności.

czytaj więcej

Trwają prace przy budowie i przebudowie ciągów pieszych

28 listopada 2018

Trwają prace przy budowie i przebudowie ciągów pieszych w miejscowości Kłosów i Mieszkowice - ulica Mieszka I. Zadanie realizowane jest przez Powiat Gryfiński przy współfinansowaniu Gminy Mieszkowice, w kwocie 150 000,00 zł. Część tych środków zostanie przeznaczona również na przebudowę drogi powiatowej w ciągu ulicy Młynarskiej w Mieszkowicach.

czytaj więcej

Informacja

27 listopada 2018

W ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gmina Mieszkowice otrzymała za darmo artykuły spożywcze z Banku Żywności. Artykuły spożywcze przeznaczone są dla osób, rodzin najbardziej potrzebujących wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Mieszkowicach w kadencji 2018-2023

23 listopada 2018

22.11.2018 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2023 posiedzenie Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny, Zbigniew Kmiecik. W inauguracyjnej sesji wzięło udział 15 radnych. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach Barbara Linkiewicz przekazała wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Następnie radni złożyli ślubowanie. Po zaprzysiężeniu wybrano prezydium rady.

czytaj więcej

Usuwanie skutków pożaru

22 listopada 2018

Trwają prace związane z usunięciem uszkodzonych elementów budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1, który w wyniku pożaru uległ zniszczeniu. Tym samym realizowane są zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

czytaj więcej

Cecyliada 2018

17 listopada 2018

17 listopada po raz XIV odbyła się Cecyliada w Zielinie. Tradycyjnie spotkanie zaczęło się od mszy świętej w intencji uczestników przeglądu. Ksiądz proboszcz Marek Siedlecki powitał wszystkich bardzo serdeczne, a w kazaniu przedstawił historię i postać świętej Cecylii, patronki osób śpiewających. Oprawę mszy stanowił śpiew zespołu Sami Swoi. Dalsze koncertowanie odbywało się w świetlicy wiejskiej.

czytaj więcej