Wyniki konsultacji

18 października 2018

Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie Programu
współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

czytaj więcej