Zasłużony dla Gminy Mieszkowice - Zasady przyznawania wyróżnienia

25 kwietnia 2019

Zasady przyznawania wyróżnienia
"Zasłużony dla Gminy Mieszkowice"

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" może być przyznawane zarówno mieszkańcom Gminy Mieszkowice jak i osobom spoza gminy za szczególne zasługi w zakresie rozwoju gminy w obszarze działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające i promujące gminę.

czytaj więcej

16 kwietnia 2019

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza II edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019.

czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w Gminie Mieszkowice

11 kwietnia 2019

Na podstawie art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r.; poz. 450, 650, 723,1365, z 2019 r. poz. 37 ) Burmistrz Mieszkowic ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w Gminie Mieszkowice zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych - forma - wsparcie

czytaj więcej