16 kwietnia 2019

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza II edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019.

czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w Gminie Mieszkowice

11 kwietnia 2019

Na podstawie art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r.; poz. 450, 650, 723,1365, z 2019 r. poz. 37 ) Burmistrz Mieszkowic ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w Gminie Mieszkowice zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych - forma - wsparcie

czytaj więcej

Informacja

21 marca 2019

Sweco Consulting Sp. z o.o. działając w charakterze Konsultanta Wsparcia Technicznego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, informuje i zaprasza osoby zainteresowane na dzień 25 marca 2019 r. godzina 12:00, na spotkanie dotyczące realizacji inwestycji - Zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej.
 

czytaj więcej