Apel do Rolników

18 czerwca 2020

Szanowni Państwo!

Troska i odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim pracującym bezpiecznych warunków pracy są fundamentem działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak nawet wzmożone działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne, wdrażane przez inspektorów pracy, nie są w stanie zlikwidować wszystkich zagrożeń, jakie są związane z działalnością zawodową. Tym bardziej, że możliwości działań PIP w stosunku do niektórych grup zawodowych są w pewnym stopniu ograniczone. Taką grupę stanowią rolnicy. W gospodarstwach rolnych pracują bowiem tysiące rolników wspomaganych przez członków najbliższej rodziny, także dzieci.

czytaj więcej

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

01 czerwca 2020

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

czytaj więcej

ZODR Barzkowice informuje

29 maja 2020

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pragnie przekazać Państwu informacje nt postępu prac nad zmianą sposobu szacowania strat spowodowanych suszą.

czytaj więcej