Podpisano umowę na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocił gazowy i wymianę kotła gazowego
w budynku MGOK w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki 48.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym został CIEPŁY DOM Sp. z o.o. Mirosław Jazłowiecki
ul. Daszyńskiego 6, 74-300 Myślibórz. Wartość robót  wynosi 151.750,00 złotych brutto.