Konsultacje Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Konsulatcje Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 07 października 2020 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2020 - Projekt Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 97/2020 - Formularz konsultacji
Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice na 2021 rok