Otwarte Konkursy Ofert

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert
Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  w 2021 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 stycznia 2021 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2021 r.
Wzór oferty realizacji zadania
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego