Uprzejmie informujemy, że z uwagi na limit przeznaczonych środków nabory na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Mieszkowice

– wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy nabory zostały wstrzymane.