W ubiegłą niedzielę wspólnie podsumowaliśmy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Zakup sceny w celu organizacji imprez kulturalnych na obszarze rewitalizowanym- etap I”. Zrealizowany projekt ma na celu integrację mieszkańców, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji.

Zadanie zostało wykonane dzięki zaangażowaniu członków grup inicjatywnych i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej. Liderem projektu jest Pani Ewa Kruszyńska, niestety dzisiaj nieobecna.  Dla przypomnienia osoby zaangażowane w rewitalizację społeczną to: Stanisława Michalska, Lucyna Zawadzka, Benia Szymańska, Natalia Krupa, Jacek Gręda, Asia Żurawska, Michał Dworczyk, Stefania Andrzejewska, Renata Walawender, Aldona Stasiak, Ewa Kruszyńska, Bartosz Walawender. Animatorem lokalnym jest Agnieszka Ruchniak.

Jest to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Działania realizowane w ramach projektu wpływają pozytywnie na integrację społeczną, nawiązują się nowe kontakty, mieszkańcy chętnie pomagają przy realizacji inicjatyw.

Dzięki środkom unijnym rozbudowaliśmy plac zabaw w Mieszkowicach, powstała siłownia zewnętrzna przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach, przekazaliśmy sprzęt do ćwiczeń dla OSP Mieszkowice, a dzisiaj świętujemy zakup sceny.  Kolejny projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.