Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” Koło Nr 1 w Gryfinie, ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn. : „Wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia organizowane w ramach projektu :

Lp.

Rodzaj zajęć

Miejsce realizacji zajęć

1.

Hipoterapia

Stare Czarnowo, Maciejowice

2.

Zajęcia logopedyczne

Gryfino, Moryń

3.

Zajęcia rehabilitacyjne sportowe ogólnorozwojowe

Gryfino

4.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Gryfino

5.

Zajęcia rehabilitacyjne terapeutyczno - uspołeczniające

Gryfino

6.

Zajęcia hydroterapeutyczne

Gryfino

 

 

Realizator projektu nie zapewnia transportu oraz nie pokrywa kosztów transportu.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w lokalu „Senior Plus” w Gryfinie, przy ul. Wodnika 1.

Termin przyjmowania zgłoszeń : 12 lipca br., w godz. od 17.00 do 19.00.

 

Osoba do kontaktu:

Marzena Rengiewicz

 

Karta zgłoszenia beneficjenta