Informuję,  iż do dnia 31 sierpnia 2021 r. przyjmowane są wnioski i propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Wnioski i propozycje o przyznanie środków finansowych na realizację określonych zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, pokój nr 4.

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa