prace

Trwają prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą w większości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość wykonanych prac opiewa na 2 338 906 złotych, przy czym kwota uzyskana z RFIL to 1 800 000 złotych. Reszta środków to wkład własny Gminy.

prace