zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa
zachodniopomorskiego

Rozporządzenie Nr 25/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego