W ubiegłą sobotę, 11 września 2021 roku, odbyło się w Mieszkowicach podsumowanie kolejnego projektu zrealizowanego w ramach Rewitalizacji Społecznej. Mieszkańcy Mieszkowic, wspólnie z grupą inicjatywną, Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieszkowickiej oraz artystami biorącymi udział w wydarzeniu zakończyli projekt pn.: „Zakup zadaszenia scenicznego niezbędnego w organizacji imprez kulturalnych na obszarze rewitalizowanym” – którą również we wcześniejszym etapie udało się dzięki rewitalizacji społecznej zakupić.

Dzięki projektowi Mieszkańcy Mieszkowic „zdobyli” nowe mobilne miejsce rekreacji. Scena wraz z zadaszeniem z pewnością będą służyć przez wiele lat „goszcząc” na swoich deskach całe rzesze artystów i innych korzystających z niej osób.