Zarządzenie Nr 101_2021 w spr. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

tekst

Formularz konsultacji
Projekt programu
Zarządzenie Nr 101_2021 w spr. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi (...) na 2022 rok