UPRAWA MAKU NISKOMORFINOWEGO I KONOPI WŁÓKNISTYCH

Urząd Miejski w Mieszkowicach prosi wszystkich rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego i/lub konopi włóknistych w 2022 roku na terenie gminy Mieszkowice o zgłoszenie powierzchni i miejsca planowanego areału do Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach
ul. F. Chopina 1, w terminie do 9 listopada 2021 roku

            Jednocześnie informuję, że uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku
i/lub konopi włóknistych.