O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy popegeerowskie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego. 

Gmina Mieszkowice złoży wniosek o dofinasowanie. Z tego też względu prosimy rodziców lub opiekunów prawnych dziecka które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości tam gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia wymaganego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach do 22 października 2021 r. do godziny 15:00. Do oświadczenia można dodać (o ile oczywiście to możliwe), dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 91 46 66 941

Informacje dotyczące projektu dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 

Załączniki poniżej

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA GRANTU