W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Troszynie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki.

Każda ze szkół zakupi po 2 monitory interaktywne o przekątnej 55 cali. Łączna kwota wydatków na ten cel to 35 000 zł, z tego 28 000 zł (80%)  dofinansowanie z budżetu państwa, a 7 000 zł to wkład własny Gminy (20%).

Głównym celem Programu jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Lekcje będą prowadzone z wykorzystaniem monitora interaktywnego, co wpłynie na podniesienie jakości nauczania i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów.