"W Mieszkowicach impulsem do zainteresowania się pozyskaniem funduszy były nie najlepsze wyniki egzaminów szóstoklasisty i gimnazjalisty w szkołach podstawowych w Mieszkowicach i Zielinie oraz gimnazjum, wkrótce potem połączonym ze szkołą podstawową w miasteczku."

"O tym, jak efektywny okazał się projekt „Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja”, świadczy to, że po jego zakończeniu w egzaminach ósmoklasisty uczniowie szkół objętych projektem uzyskali wyniki wyższe od średniej dla województwa i o ok. 20 punktów procentowych w stosunku do szkół w gminie nieuczestniczących w projekcie."
 
https://sukcesyefs.wup.pl/wsparcie-edukacji/pasja-nauka-praca/