Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuję, że planuje organizację szkolenia pt. „Prowadzenie działalności agroturystycznej" w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 11.00 na platformie ClickMeeting.
Celem szkolenia będzie przygotowanie uczestników do uruchomienia i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich.