Uwaga!!!

Zmiana stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2022 r.

Informujemy, że od 1 lutego 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku zadeklarowania kompostownika opłata ta wynosi 29,00 zł/os.
W związku z ustaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Uchwała Nr  XXVI/221/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty