Zarządzenie Nr 4/2022
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2022 roku

Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2022 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2022
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert
Wzór oferty realizacji zadania
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego