Przypominamy, że od wczoraj działa infolinia Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy: 
+48 47 721 75 75.

Dodatkowy numer infolinii o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę uruchomił Wojewoda Zachodniopomorski. Pod numerem tel. +48 91 430 30 33 udzielane są informacje o zasadach wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski oraz lokalizacji punktów recepcyjnych.

Infolinia działa całodobowo. Obsługują ją pracownicy urzędu.

Specjalną infolinię dla obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie uruchomiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych: +48 22 523 88 80.

Aktualne informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy znajdują się na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – odesłanie na głównej stronie oraz stronie Urzędu ds. Cudzoziemców: ua.gov.pl.

Działają również infolinie wojewodów:

lubelskiego:
+48 692 476 823
+48 692 268 717
+48 883 849 598

podkarpackiego:
800 100 990

małopolskiego:
+48 12 210 20 02

 


 

Важливі телефонні номери для біженців з України

 

Інформація про допомогу громадянам України після перетину польського кордону доступна за телефоном гарячої лінії управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75

Західно-Поморський Воєвуда запустив додатковий номер гарячої лінії з надання допомоги біженцям з України, які перетинають польський кордон. За цілодобовим телефоном Tel.+48 91 430 30 33 надається інформація про правила в'їзду громадян України на польську територію та місцезнаходження приймальних пунктів.
Міністерство закордонних справ запустило спеціальну гарячу лінію для громадян і власників Карти Поляка, які проживають в Україні:
+48 22 523 88 80.

Працюють також гарячі лінії Воєвудств:

Люблінського:
+48 692 476 823
+48 692 268 717
+48 883 849 598

Підкарпатського:
800 100 990

Малопольського:
+48 12 210 20 02

 


Информация для беженцев с Украины.

Ведомство Дел Иностранцев в Польше, с 24 февраля активировало телефоничную линию помощи для граждан Украины +48 47 7217575.

Воевода Заходньопоморский также активировал дополнительный номер телефона для беженцев с Украины, которые пересекли границу Польши +48 914303033.

Информацию о правилах въезда граждан Украины на территорию Польши и пунктах регистрации можно получить круглосуточно.

Министерство Иностранных Дел Польши активировало специальную линию связи для граждан и обладателей Карты Поляка, которые находятся на территории Украины +48 22 5238880.

Текущую информацию о помощи для граждан Украины можно найти на сайте Воеводы Заходньопоморского.
Информацию также можно найти на сайтах:

1. Воеводы Любельского:

+48 692476823
+48 692268717
+48 883849598

2.Воеводы Подкарпацкого:
800 100 990

3. Воеводы Малопольского:
+48 12 2102002.

Źródło artykułu: ZUW Szczecin. Informacje dla uchodźców z Ukrainy