zdj

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór ofert na „Granty Strażackie” w roku 2022, w ramach zadania pn. „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”

 

Rodzaj zadania: Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz ich otoczenia.

 

Maksymalna kwota dotacji przyznana jednorazowo jednostce OSP nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Oferty w niniejszym naborze należy składać w generatorze - Witkac.pl w terminie od 16.05.2022 r. do 06.06.2022 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o naborze.
 

WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU: https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/nabor-na-granty-strazackie-2022