Zakończone zostały prace przy ocenie wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. W efekcie tych prac stworzono zestawienie operacji partnerskich. Środki otrzyma również nasza Gmina.

W ramach konkursu, Mieszkowice otrzymają 7700 złotych na realizację "Wspólne działanie lokalnej społeczności – Promocja polskich tradycji w czasie dożynek w miejscowości Czelin". Sukces jest tym większy, że dofinansowanie otrzymały jedynie 3 gminy. 

 

Ogłoszenie listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów KSOW | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (wzp.pl)