Do 31 sierpnia br. strażacy oraz jednostki OSP z obszarów wiejskich mogą przesyłać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłoszenia do konkursu „Zapaleni do pomocy” promującego podejmowane przez druhów OSP inicjatywy społeczne.

Ideą organizowanego przez ARiMR konkursu jest zaprezentowanie zaangażowania strażaków-ochotników ze wsi i małych miejscowości w różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności. Na konkurs można zgłosić nagranie filmowe lub prezentację multimedialną przedstawiającą działania takie jak np. budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. - z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 roku. Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca konkursowa. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie danej OSP zostanie odrzucone. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point). Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i powinien być zapisany w formacie MP4. Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 zdjęć.

Prace konkursowe należy przesłać do 31 sierpnia 2022 roku na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 września 2022 roku. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie ARiMR, zaś laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio 3 tys. zł, 2 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe, można znaleźć na TEJ STRONIE.