Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju , planuje organizację spotkań poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.