Podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, 14 września 2022 roku, odbyło się uroczyste przekazanie Stypendiów dla najlepszych uczniów Gminy Mieszkowice.

Posiedzenie miało miejsce w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury.