"Do 7 grudnia br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację w 2023 roku programu ministerstwa sportu „Sport dla Wszystkich”. Do rozdysponowania jest 30 mln zł.

 

Jak informuje resort sportu, o przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Do grona uprawnionych beneficjentów należą m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.

Dofinansowanie można uzyskać na zadania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizację zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym.

Na realizację programu w 2023 roku zaplanowano 30 mln zł.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. Zadania zlecone realizowane w ramach programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Wnioski należy składać i przesyłać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT w terminie do 7 grudnia 2022 roku. Zostaną one rozpatrzone do 18 stycznia 2023 r.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej resortu sportu pod TYM ADRESEM.

Pytania i wątpliwości dotyczące programu można również zgłaszać telefonicznie pod nr 022 2447 323, 2447 303 lub 2443 215.

mam/"