9 listopada 2022 r. w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przygotowana została przez grupę 6 latków (Jeżyki).

        Występ rozpoczął się od uroczystego odśpiewania hymnu narodowego z zachowaniem właściwej postawy, powagi i spokoju. Dzieci z wielkim zaangażowaniem - słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym oraz przypomniały lata Polski pod obcym zaborem. 

         Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny nie tylko dla osób dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa.

       Serdecznie dziękujemy Rodzicom za obecność oraz pomoc w przygotowaniu tej pięknej uroczystości.