Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej
Global Money Week 2023 - Światowy Tydzień Pieniądza.

Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

W ramach propozycji programowej GMW 2023 UKNF  przygotował 13 webinariów GMW dla uczniów i nauczycieli.

Zaproszenie do udziału w kampanii
Klauzula informacyjna