Udostępniane listy to zbiór adresów w poszczególnych województwach, które według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej aktualnie nie posiadają dostępu do szybkiego internetu. Dla każdego z tych adresów zostały oszacowane potencjalne koszty zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu – umożliwiającego korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Udostępnione listy mają charakter poglądowy, orientacyjny i nie stanowią ostatecznych zbiorów tzw. „białych plam" wyznaczonych do dofinansowania ani nie należy ich też traktować jako ostatecznej informacji o szacowanych kosztach inwestycji. Dane będą aktualizowane m.in. w oparciu o informacje ze strony internetowej https://internet.gov.pl/, na której już dziś można sprawdzić i zgłosić potrzebę dostępu do internetu.

Ewentualne uwagi do udostępnionych list – w tym do informacji o oszacowanych kosztach zapewnienia dostępu do szybkiego internetu - prosimy kierować na adres sekretariat.DT@kprm.gov.pl.

Więcej na stronie: Publikacja listy tzw. „białych plam" – zaczynamy kolejny etap budowy sieci szerokopasmowych - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)