Informacja Burmistrza Mieszkowic o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Informuję, iż do dnia 31 sierpnia 2018 roku przyjmowane są wnioski i propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Wnioski i propozycje o przyznanie środków finansowych na realizację określonych zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, pokój nr 4.

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa