Informuje się mieszkańców gminy, że nadal obowiązują stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych uchwalone w 2017 roku i wynoszą:

1/ odpady segregowane – 13 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość miesięcznie,

2/ odpady zmieszane - 18 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość miesięcznie.

Obowiązujący termin płatności – do 15 dnia każdego miesiąca.

Prosi się o terminowe dokonywanie wpłat oraz nanoszenie zmian.

Deklaracja do pobrania:

 

Spawy związane z gospodarką odpadami prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach biuro nr 16, I piętro

Ogłoszenie

Burmistrz Mieszkowic informuje, że przeprowadzona zostanie zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków i opakowań po lekach, opakowań po chemikaliach, (farby), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.

Odbiór w/w odpadów odbędzie się w następujących terminach:

Proszę o wystawienie odpadów w widocznym miejscu, przy granicy posesji do godziny 8:00 .

UWAGA:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe itp.

 

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa