Gmina udzieliła dotacji dla Powiatu Gryfińskiego na  przebudowę drogi powiatowej w ciągu ulicy Młynarskiej. Wykonawcą robót jest firma „MALDROBUD”.

Po realizacji inwestycji gmina rozpocznie przebudowę odcinka drogi gminnej w ciągu ulicy Młynarskiej ze środków własnych gminy, w kwocie 126 300,00 zł.