Uprzejmie informujemy, iż Sesje Rady Miejskiej w Mieszkowicach są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obowiązek ten wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130).

Wszystkie informacje dotyczące Rady Miejskiej w Mieszkowicach znajdują się w zakładce STREFA URZĘDU --> RADA MIEJSKA oraz na stronie

Sesji transmitowana jest na żywo na kanale youtube.com pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCH2GczteAF_RM_alO80cbNQ

Wszystkie sesje w wersji wideo dostępne są na kanale:

https://mieszkowice.tv-polska.eu/filmy/kategoria/10-rada