W sobotę, 15 grudnia br. w Starych Łysogórkach odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Stare Łysogórki.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Hoc, Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc, Poseł Leszek Dobrzyński, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Paweł Mirowski, Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie Jacek Rudziński, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie Andrzej Prokopski, Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, Burmistrz Neulewin Horst Wilke, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Zbigniew Kmiecik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice Jan Grzyś, Komendant Policji w Chojnie- nadk. Krzysztof Siudek, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Gryfinie Paweł Trzaskoś, Komendant Gminny ZOSPRP Adam Cybort oraz delegacje strażaków jednostek OSP z terenu gminy Mieszkowice. Samochód ratowniczo- gaśniczy zakupiono ze środków finansowych otrzymanych od Komendanta Głównego PSP, Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Gminy Mieszkowice.

List od Ministra Spraw Wewnwtrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

List od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego