Zarządzenie Nr 2/2019
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 1- stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie
Gminy Mieszkowice w 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku
Rozporządzenie MRPiPS wzory ofert
Formularz oferty