Dotyczy: zagrożeń spowodowanych intensywnymi opadami śniegu

W związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu mogącymi powodować zagrożenie m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz innych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności publicznej, proszę Państwa Wojewodów o zwrócenie uwagi na realizację obowiązków przez administratorów, właścicieli i zarządców obiektów, związanych z koniecznością odśnieżania dachów.

Ponadto proszę o zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia innych zagrożeń spowodowanych zimowymi zjawiskami meteorologicznymi oraz odpowiednim reagowaniem w celu przeciwdziałania wynikającym z tego zagrożeniom.


 

SZEF
OBRONY CYWILNEJ KRAJU
Leszek Suski