Upamiętniliśmy 14.rocznicę odsłonięcia obelisku pamiątkowego poświęconego pierwszym mieszkańcom powojennych Mieszkowic

Czternastą rocznicę odsłonięcia obelisku pamiątkowego upamiętniono dzisiaj na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach. Po odśpiewaniu hymnu i odmówieniu krótkiej modlitwy przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława Piekarza przemówienie wygłosił Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa. Następnie władze gminy, delegacje szkół, stowarzyszeń złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem.