Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku

Nazwa Plik do pobrania
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2019 roku
Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie otwarty konkurs ofert
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert
Wzór oferty - załącznik 1 do rozporządzenia 2019