Uruchomienie kursów Promu Rzecznego "Bez Granic" planowane jest od 24 kwietnia 2019 r.